Sold Out
ราคาเริ่มต้น
MB.
แตกต่างแต่ลงตัว ด้วยการออกแบบที่ฉีกสไตล์จากเดิมให้เขŒากับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ การจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้ครบทุกฟังกชั่น ตอบสนองทุกความต้องการของการพักอาศัยกับทางเลือกที่ลงตัวทั้งขนาด และรูปแบบห้อง